Ba
bes
leak

Zuzendaritza

logo de URBANBAT

Babesleak

Eusko Jaularitzako logoa Bilbao Ekintzako logoa

Laguntzaileak

Bilboko Udaleko logoa Berreginen Museoko logoa Civersityko logoa Wikitokiko logoa Arquitecturas colectivas-eko logoa MEM logoa BilbaoArteko logoa Noiz logoa Sarean logoa Badulake logoa Garciadelatorre Arquitectos logoa Oro garagardoraren logoa Yorokoburen logoa British Councileko logoa